Додаткові бали - перелік спеціальностей Печать
Добавил(а) Administrator   
20.09.16 10:06

Перелік спеціальностей, на які при вступі до ВНТУ

для випускників ЦДП нараховуються додаткові бали

(Додаток 2 до ПРАВИЛ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО ВНТУ у 2019 році)

Додаток 2

до Правил прийому до ВНТУ в 2018 році

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ,

яким надається особлива підтримка

Шифр

галузі

Галузь знань Код

спеціальності

Найменування спеціальності

10 Природничі науки 101 Екологія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

12 Інформаційні

технології
124 Системний аналіз
13 Механічна
інженерія
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
14 Електрична
інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка
144 Теплоенергетика
15 Автоматизація та
приладобудування
151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка
153 Мікро- та наносистемна техніка
16 Хімічна та
біоінженерія
163 Біомедична інженерія
17 Електроніка та
телекомунікації
171 Електроніка
172 Телекомунікації та радіотехніка
18 Виробництво та
технології
183 Технології захисту навколишнього
середовища
19 Архітектура та
будівництво
192 Будівництво та цивільна інженерія
25 Воєнні науки,
національна
безпека, безпека
державного
кордону
255 Озброєння та військова техніка
27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології (за видами)

 

 

 

 

Приймальна комісія (довідка абітурієнта)

 

 

 

 

Додаткові бали для випускників

Центру довузівської підготовки

усіх форм і термінів навчання

за результатами підсумкового комплексного іспиту

 

Оцінка за іспит

за 12-бальною системою

Набрані бали

за шкалою 100 – 200

Додаткові бали

1

100

0

2

100

0

3

110

0

4

120

6

5

130

6,5

6

140

7

7

150

7,5

8

160

8

9

170

8,5

10

180

9

11

190

9,5

12

200

10

Останнє оновлення 19.06.19 10:52