ЦДП

Опитування

Оберіть підрозділ ЦДП, де Ви хотіли б навчатися
 

Хто на сайті?

На даний момент 12 гостей на сайті
<!-- Rating@Mail.ru counter -->
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
var a='',js=10;try{a+=';r='+escape(document.referrer);}catch(e){}try{a+=';j='+navigator.javaEnabled();js=11;}catch(e){}
try{s=screen;a+=';s='+s.width+'*'+s.height;a+=';d='+(s.colorDepth?s.colorDepth:s.pixelDepth);js=12;}catch(e){}
try{if(typeof((new Array).push('t'))==="number")js=13;}catch(e){}
try{document.write('<a href="http://top.mail.ru/jump?from=2248698">'+
'<img src="http://df.c4.b2.a2.top.mail.ru/counter?id=2248698;t=131;js='+js+a+';rand='+Math.random()+
'" alt="Рейтинг@Mail.ru" style="border:0;" height="40" width="88" \/><\/a>');}catch(e){}//]]></script>
<noscript><p><a href="http://top.mail.ru/jump?from=2248698">
<img src="http://df.c4.b2.a2.top.mail.ru/counter?js=na;id=2248698;t=131"
style="border:0;" height="40" width="88" alt="Рейтинг@Mail.ru" /></a></p></noscript>
<!-- //Rating@Mail.ru counter -->

 

 

 

Центр довузівської підготовки
Договір PDF Друк

Угода

на надання освітньої послуги учню дворічної заочної фізико-математичної школи Центру довузівської підготовки Вінницького національного технічного університету

Вінницький національний технічний університет в особі ректора Грабка Володимира Віталійовича, що діє на підставі Статуту університету, далі Виконавець, та

________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи - Замовника)

далі Замовник, який діє в інтересах третьої особи - Учня , уклали цю Угоду про наступне:


1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

Виконавець бере на себе зобов'язання за рахунок коштів Замовника здійснити навчання______________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по-батькові учня)

в дворічній заочній фізико-математичній школі Центру довузівської підготовки Вінницького національного технічного університету з "______"____________201__ р. по "_____"______________201__ р.

2. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Забезпечити учням ЗФМШ ЦДП всі умови для успішного навчання на рівні державних стандартів освіти з математики, фізики і української мови та літератури.
2.2. Інформувати про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про права та обов'язки сторін під час надання та отримання цих послуг (Відмітка про ознайомлення здійснюється одночасно з підписанням дано ї Угоди).


3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Оплатити вартість освітньої послуги за весь термін навчання в сумі _____________ гривень.

3.2. Плату за освітню послугу здійснювати переказом коштів на розрахунковий рахунок університету двічі за кожний рік навчання: до 1-го жовтня (II курс до 1-го вересня) та до 1 лютого кожного навчального року в сумі ___________ гривень.


4. ОБОВ'ЯЗКИ УЧНЯ

4.1. Перебуваючи на території університету, виконувати всі обов'язки, передбачені Статутом університету для студентів та дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку університету та чинного законодавства України.
4.2. Відшкодовувати в повному обсязі матеріальну шкоду, яка спричинена університету його винними діями, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Підписи на даній Угоді з боку Замовника завіряються канцелярією університету.
5.2. Угода розривається у випадку невиконання Замовником або учнем пунктів 3.2, 4.1, 4.2 даної Угоди.
5.3. Розмір плати встановлюється за весь термін надання освітньої послуги і не може змінюватись.
5.4. У разі дострокового припинення дії Угоди (незалежно від підстав до такого припинення) у зв’язку з ненаданням Замовнику освітніх послуг, кошти, внесені ним в якості попередньої плати за надання освітніх послуг, за письмовою заявою Замовника повертаються з урахуванням обсягу наданих послуг до дати відрахування.
5.5. Дана Угода набуває чинності після видання наказу ректора про зарахування учня в ЗФМШ Центру довузівської підготовки.


Угода складена в двох примірниках, причому у кожній зі сторін зберігається по одному екземпляру.


Юридичні адреси сторін:

Замовник:_________ Учень:____________ Виконавець: Вінницький
__________________  _________________ національний
__________________  _________________ технічний університет
__________________  _________________ 21021 м. Вінниця,
__________________  _________________ вул. Хмельницьке шосе, 95

Банківські реквізити
Одержувач: ВНТУ
Банк: ГУДКУ у Вінницькій обл.
МФО: 802015
КОД: 02070693
Рахунок: 31259201107224

У графі “призначення платежу” писати: за навчання П.І.Б., ЗФМШ, ЦДП.

Виконавець:
Ректор ВНТУ Замовник:_________________

_______________В.В.  Грабко Батьки, інші законні

представники:

__________________________


Учень:____________________


З Статутом ВНТУ, Правилами прийому до ВНТУ, Правилами внутрішнього розпорядку на території університету


ознайомлений_________________

(підпис учня)


В.о. директора ЦДП                  М.В. Прибельська


 

Останнє оновлення на П'ятниця, 28 лютого 2014, 12:35
 
Slideshow by phatfusion
Design by Next Level Design Lizenztyp CC